Kosten

Bij Kocken & Van IJzendoorn echtscheidingsadvocatuur begint ieder contact met een gratis telefonisch kennismakingsgesprek. Kocken & Van IJzendoorn echtscheidingsadvocatuur levert uitsluitend maatwerk. Iedere kwestie is uniek en verdient de aandacht die nodig is om tot een voor alle partijen bevredigend resultaat te kunnen komen. Voor u is van belang dat met een goede adviseur een voor u aanvaardbare oplossing wordt nagestreefd. Hierdoor bespaart u niet alleen kosten maar vooral ook negatieve emoties.
De kosten van een echtscheiding zijn te onderscheiden in drie categorieën:

  • de kosten van de advocaat/mediator. Uw advocaat/mediator zal u inlichten omtrent zijn/haar uurtarief, kantoorkosten en een mogelijk verschuldigd voorschot;
  • het griffierecht;
  • eventuele andere verschotten zoals kosten van uittreksels bij gemeenten, kantoorkosten, deurwaarderskosten en leges alsmede het honorarium van in onderling overleg ingeschakelde deskundigen.
Kosten