Inhoud ouderschapsplan

Wat moet er in het ouderschapsplan staan?

U moet in ieder geval over drie onderwerpen afspraken maken:

  • de verdeling van de zorg- en opvoeding van de kinderen;
  • kinderalimentatie;
  • informatie geven over de kinderen

U mag ook andere afspraken in het ouderschapsplan zetten. Beide ouders moeten hun handtekening zetten onder het ouderschapsplan.

Moet u altijd een ouderschapsplan maken?

Het maakt niet uit of u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwoont. U moet altijd een ouderschapsplan maken als u uit elkaar gaat. De kinderen hebben recht op verzorging door beide ouders, ook na de scheiding. Dit betekent niet dat u beiden precies de helft van de tijd met uw kinderen moet doorbrengen. Het gaat erom dat uw kinderen van beide ouders goede verzorging krijgen.

Voor welke kinderen moet u een ouderschapsplan maken?

U moet een ouderschapsplan maken voor de volgende kinderen:

  • kinderen jonger dan 18 jaar die van u samen zijn; in ieder geval één van u heeft het gezag over deze kinderen;
  • bent u niet getrouwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap maar woont u wel samen, dan moet u samen het gezag hebben
  • kinderen jonger dan 18 jaar die niet van u samen zijn. U moet samen het gezag hebben over deze kinderen
Zijn uw kinderen bijna 18 jaar?

Dan hoeft het ouderschapsplan niet zo uitgebreid te zijn. U hoeft bijvoorbeeld geen afspraken meer te maken over hoe u de zorg verdeelt en hoe u elkaar informatie geeft. Wel moet u afspraken maken over alimentatie. Voor kinderen ouder dan 18 jaar hoeft u geen ouderschapsplan te maken.

Moeten uw kinderen hun mening geven over het ouderschapsplan?

U moet het ouderschapsplan met uw kinderen bespreken. Met heel jonge kinderen kan dit vaak niet. U moet ook in uw verzoekschrift aangeven waarover u met uw kinderen hebt gepraat toen u het ouderschapsplan maakte. U kunt bijvoorbeeld schrijven dat u niet met uw kinderen hebt gepraat omdat ze te jong zijn.

Kunt u toch scheiden als het niet lukt om een ouderschapsplan te maken?

Soms lukt het niet om een ouderschapsplan te maken. Bijvoorbeeld omdat u er samen niet uitkomt. U kunt dan toch scheiden. U kunt dan gewoon een verzoekschrift indienen. Hierin moet u wel aangeven waarom het niet is gelukt om samen een ouderschapsplan te maken. Ook dient u aan te geven welke afspraken u zelf wilt maken over de kinderen. Uw partner kan dan eventueel aan de rechter laten weten dat hij of zij het er niet mee eens is. De rechter kan u ook verwijzen naar een mediator. De mediator kan u dan helpen om afspraken te maken. Als u dat niet wilt, kan de rechter u niet dwingen.

Wilt u meer weten over het ouderschapsplan neem dan contact op met ons kantoor.

(Bron: brochure “U gaat scheiden”, Ministerie van Veiligheid en Justitie).

Inhoud ouderschapsplan