Erfrecht

In het erfrecht spelen familiebetrekkingen een belangrijke rol. Aldus bestaan belangrijke raakvlakken tussen de echtscheidingspraktijk en de afwikkeling van een nalatenschap. Beide zijn familiegerelateerd en bij beide zijn verdelingen aan de orde. Een belangrijke rol is weggelegd voor het vermogen van de erflater nu de erfgenamen in het algemeen het in hele vermogen van de erflater opvolgen, niet in de laatste plaats ook voor wat betreft de schulden. Daarnaast staat het verdriet dat het overlijden met zich meebrengt. Aldus is duidelijk dat een nalatenschap de nodige verwikkelingen op financieel, juridisch en emotioneel vlak met zich meebrengt. De afwikkeling van een nalatenschap vraagt dan ook aandacht en betrokkenheid. Mr. Tony Kocken is een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat. Hij procedeert en adviseert over alle vraagstukken die zich binnen het erfrecht voordoen zoals:

  • zuivere of beneficiaire aanvaarding dan wel verwerping
  • vereffening, afwikkeling en verdeling
  • legitieme portie
  • wilsrechten
  • legaten
  • wettelijke verdeling of ouderlijke  boedelverdeling
  • inbreng
  • positie executeur
Erfrecht