Wijziging

De alimentatie die is overeengekomen of door de rechter is vastgesteld, kan later nog gewijzigd worden wanneer zij door wijziging van omstandigheden niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. Hiervan kan sprake zijn in geval van daling van het inkomen van de alimentatieplichtige of een stijging van het door de alimentatiegerechtigde verworven inkomen. Partijen kunnen afspreken dat de alimentatie niet wijzigbaar is, of slechts in bepaalde situaties gewijzigd kan worden.

Wijziging