Draagkracht

De draagkracht van de alimentatieplichtige wordt mede bepaald door het inkomen van de alimentatieplichtige. Daarbij wordt rekening gehouden met de noodzakelijke kosten van levensonderhoud van de alimentatieplichtige, zijnde: de bijstandsnorm (inclusief de werkelijke woonlasten, mits niet onredelijk hoog), andere noodzakelijke kosten van levensonderhoud,
zoals de premie van de ziektekosten-verzekering, niet verzekerde medische kosten, kosten van de omgang met de kinderen, rente- en aflossing van (huwelijkse) schulden.

Naast de draagkracht van de alimentatieplichtige is de behoefte van de alimentatiegerechtigde van belang.

Draagkracht