Afkoop

De alimentatieplicht kan worden afgekocht. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een betaling van een bedrag ineens of door een storting van een koopsom voor een levensverzekeringspolis. Hierbij dient aandacht te worden geschonken aan de fiscale consequenties.

Afkoop